Informatie

INFORMATIE
De website www.paravolley.nl is sinds 1 November 2017 live gegaan. De komende periode zullen wij trachten met meer uitbreidingen te komen. Doel van paravolley.nl is om het zitvolleybal en het beach zitvolleybal in Nederland op een andere manier meer aandacht en waardering te geven met extra publiciteit. Met het realiseren van deze website trachten wij met een actief beleid en de juiste betrokkenheid een vaste meerwaarde te zijn voor een ieder die het zitvolleybal in Nederland een warm hart toedraagt.
Mocht deze website de komende periode een klein beetje meehelpen aan de bekendheid en de groei & ontwikkeling van de sport Paravolley in Nederland, dan heeft het zijn doel bereikt.

NEVOBO
In Nederland is sinds 1 juli 2006 de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO) de nationale sport bond die voor Paravolley het beleid voert en waar de officiele competitie wedstrijden door worden georganiseerd. Ook de nationale zitvolleybal teams vallen onder de verantwoording van de NEVOBO. Op de website www.volleybal.nl/zitvolleybal kunt u hier meer informatie vinden.

ZITVOLLEYBAL
Doordat er in Nederland vanuit Paravolley, alleen zitvolleybal competities worden gespeeld zal hier de meeste aandacht voor zijn op www.paravolley.nl

Van de 3 andere sporten binnen Paravolley, zal er per sport gekeken worden of er aandacht en betrokkenheid door deze website zal worden gegeven, om zo meer bekendheid te realiseren. De huidige situatie geeft hier nu geen reden voor.

BEACH ZITVOLLEY BAL
Het Beach zitvolleybal in Nederland is de afgelopen jaren sporadisch in eendaags toernooien gespeeld maar mist nog steeds de betrokkenheid en mogelijkheid om hier een competitie vorm van te realiseren. Deze website zou hiervoor wat betreft publiciteit, een bijdragen aan kunnen leveren.

STAAND VOLLEYBAL & STAAND BEACH VOLLEYBAL
Het staand volleybal en Beach staand volleybal binnen Paravolley wordt in Nederland niet uitgevoerd. Vooral in Azie zien we deze vorm van Paravolley meer in de uitvoering.

PARAVOLLEY.NL
Deze website is gerealiseerd door een kleine groep enthousiaste personen die de sport Paravolley in het algemeen een warm hart toedragen.

CONTACT
Indien u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan deze website en u wilt hierdoor in contact komen met ons, stuurt u dan een email. Ook voor eventuele andere vragen kunt u ons bereiken via info@paravolley.nl